Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/08/2013
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 2o Τρίμηνο 2013

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2013 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1617,5 εκ (9,2% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και οι συνολικές δαπάνες σε €1843,1 εκ, (2,5% μείωση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €225,6 εκ σε σύγκριση με έλλειμμα €409,4 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2013 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €704,9 εκ (13,6% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €411,6 εκ (αύξηση 14,5%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €369,8 εκ. (23,9% αύξηση).Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 φτάνοντας στα €103,7 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2013 ήταν: απολαβές προσωπικού €580,0 εκ.(10,6% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2012), και οι κοινωνικές παροχές €756,3 εκ. (8,2% αύξηση). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε €108,6 εκ (3,3% μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Μείωση παρατηρήθηκε επίσης στην κατηγορία των επενδύσεων (43,3%).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση