Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/08/2016
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Μάιος 2016

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Μάιο 2016 ανήλθαν σε €244,7 εκ. σε σύγκριση με €217,1 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 12,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €530,2 εκ. σε σύγκριση με €471,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015 σημειώνοντας αύξηση 12,4%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση