Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/06/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2019

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάιο 2019 ανήλθε στις 103,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Μάιο του 2019 ο δείκτης έφθασε στις 100,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση