Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/01/2018
Νεότερα Στοιχεία: Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Ουσιών, 2016

Η έρευνα έχει καταγράψει τις ποσότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών που διοχετεύτηκαν στην Κυπριακή Αγορά από τους προμηθευτές κατά το έτος 2016.

Βάση της Έρευνας, οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που πωλήθηκαν σε μεγαλύτερη ποσότητα είναι:

1. Sulfur 249.365 Kg

2. Glyphosate 53.290 Kg

3. Paraffinic Oil (80-42-47-5) 52.759Kg


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση