Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/08/2014
Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2012

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €29,6 εκ. το 2012, που αντιστοιχούν σε 0,17% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €32,2 εκ. ή 0,18% το 2011. Οι αντίστοιχες δαπάνες στις χώρες-μέλη της ΕΕ υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 0,39% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες ύψους €24,6 εκ., τα ορυχεία και λατομεία €2,2 εκ. και οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού €2,8 εκ. Στον τομέα της μεταποίησης, όπου παρουσιάζονται και οι περισσότερες δαπάνες, η βιομηχανία τροφίμων πραγματοποίησε δαπάνες ύψους €7,9 εκ., ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων €7,6 εκ., η ποτοποιία €3,0 εκ., η βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων €1,3 εκ. και η βιομηχανία ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο €1,2 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, οι δαπάνες αφορούσαν: τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης €10,2 εκ., τη διαχείριση των αποβλήτων €9,3 εκ., τη διαχείριση των λυμάτων €8,9 εκ. και άλλα (όπως την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και των κραδασμών, την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας) €1,2 εκ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση