Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/08/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΙΟΥΝ 2004
02/08/2004

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Ιούνιο 2004 ανήλθαν σε £ 109,3 εκ. σε σύγκριση με £ 114,8 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 4,8%.

Για την περιόδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2004 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £370,1 εκ. σε σύγκριση με £369,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003 σημειώνοντας αύξηση 0,2%.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση