Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/02/2015
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Δεκ 2014

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Δεκέμβριο 2014 ανήλθαν σε €43,7 εκ. σε σύγκριση με €37,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 16,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.023,4 εκ. σε σύγκριση με €2.082,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σημειώνοντας μείωση 2,8%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση