Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/11/2019
Νεότερα Στοιχεία: Εισπραχθέντες Φόροι και Κοινωνικές Εισφορές, 2018

Η ανάλυση των εισπραχθέντων φόρων και των κοινωνικών εισφορών καταρτίζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΛ 2010) και παρουσιάζουν διαχρονικά την εξέλιξη των φόρων και κοινωνικών εισφορών της Γενικής Κυβέρνησης ως σύνολο και κατά υποτομέα.

Πέραν των φόρων και κοινωνικών εισφορών παρουσιάζονται επίσης οι εισπράξεις που έγιναν από το Κράτος και αποδόθηκαν σε ευρωπαϊκούς φορείς.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση