Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας25/05/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Απρ 2018

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €425,1 εκ. (2,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €191,9 εκ. το 2017 (1,0% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €67,3 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €2.084,7 εκ. από €2.017,4 εκ. πέρσι (3,3% αύξηση).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €30,2 εκ., ήτοι 4,3%, και ανήλθαν στα €736,4 εκ. (από €706,2 εκ. το 2017). Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €30,9 εκ. (3,9%) και ανήλθαν στα €819,3 εκ. (από €788,4 εκ. το 2017) και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €10,3 εκ. και ανήλθαν στα €158,4 εκ. (από €148,1 εκ. το 2017). Aύξηση σημείωσαν επίσης η ενδιάμεση ανάλωση (€7,8 εκ.) και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις (€4,2 εκ.) οι οποίες ανήλθαν στα €178,6 εκ. και €17,1 εκ. αντίστοιχα. Oι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν ελαφρώς κατά €0,9 εκ. και ανήλθαν στα €12,4 εκ.

Τέλος, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά €9,0 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο τετράμηνο του 2017 και κατέγραψαν δαπάνη ύψους €69,9 εκ. (€78,9 εκ. το 2017). Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, η μείωση αυτή περιορίζεται στα €5,4 εκ. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €8,0 εκ. καταγράφοντας έτσι δαπάνες του ύψους των €92,6 εκ.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,6% (ή €300,5 εκ.) και ανήλθαν στα €2.509,8 εκ. τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018 (από €2.209,3 εκ. το 2017).

Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην της κατηγορίας των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Απριλίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 17,0% (ή €154,5 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€1.062,1 εκ. το 2018 από €907,6 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 25,6%, που αντιστοιχεί σε €139,3 εκ. και ανήλθαν στα €682,9 εκ. το 2018 (από €543,6 εκ. το 2017).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €22,3 εκ. (ή 16,1%) και ανήλθαν στα €161,1 εκ. Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 11,7% (ή €62,4 εκ.) και ανήλθαν στα €596,7 εκ. (από €534,3 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2017). Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €49,4 εκ. ή 10,3% και ανήλθαν στα €531,1 εκ. τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2018 σε σύγκριση με €481,7 εκ. το 2017 ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν αυξήθηκαν κατά €1,7 εκ. και ανήλθαν στα €56,7 εκ.

Σημαντική αύξηση ύψους €45,9 εκ. σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισέπραξε το Κράτος κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι οποίες ανήλθαν στα €54,5 εκ. (από €8,6 εκ. το πρώτο τετράμηνο του 2017).

Τέλος, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, που είναι η μόνη κατηγορία που σημείωσε μείωση, περιορίστηκαν στα €47,6 εκ. (από €83,3 εκ.) για τη συγκεκριμένη περίοδο.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση