Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/04/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Μαρ 2018

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο τρίμηνο του 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €340,5 εκ. (1,7% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €202,9 εκ. το 2017 (1,1% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €29,4 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €1.542,6 εκ. από €1.513,2 εκ. πέρσι (1,9% αύξηση).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €31,9 εκ., ήτοι 6,1%, και ανήλθαν στα €552,0 εκ. (από €520,1 εκ. το 2017). Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν ελαφρώς κατά €4,8 εκ. (0,8%) και ανήλθαν στα €598,3 εκ. (από €593,5 εκ. το 2017) και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις επίσης αυξήθηκαν κατά €3,5 εκ. και ανήλθαν στα €113,8 εκ. (από €110,3 εκ. το 2017). Μικρή αύξηση σημείωσαν η ενδιάμεση ανάλωση (€0,8 εκ.) και οι επιχορηγήσεις (€0,2 εκ.) οι οποίες ανήλθαν στα €128,8 εκ. και €8,2 αντίστοιχα.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών σημείωσαν μείωση. Συγκεκριμένα οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά €7,0 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017 και κατέγραψαν δαπάνη ύψους €44,4 εκ. (€51,4 εκ. το 2017). Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, η μείωση αυτή περιορίζεται στα €5,4 εκ. Μείωση παρατηρείται και στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι μειώθηκαν κατά €4,5 εκ. και περιορίστηκαν στα €88,0 εκ. σε σύγκριση με €92,5 εκ. την περσινή περίοδο. Οριακή μείωση σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις οι οποίες μειώθηκαν κατά €0,3 εκ. σε σύγκριση με το 2017 και ανήλθαν στα €9,1 εκ.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,7% (€167,0 εκ. αύξηση) και ανήλθαν στα €1.883,1 εκ. τους πρώτους τρεις μήνες του 2018 (από €1.716,1 εκ. το 2017).

Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην της κατηγορίας των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Μαρτίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 15,6% (ή €105,9 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€786,4 εκ. το 2018 από €680,5 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24,9%, που αντιστοιχεί σε €98,5 εκ. και ανήλθαν στα €493,6 εκ. το 2018 (από €395,1 εκ. το 2017).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €45,1 εκ. ή 11,2% και ανήλθαν στα €447,5 εκ. τους τρεις πρώτους μήνες του 2018 σε σύγκριση με €402,4 εκ. το 2017, ενώ οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 3,2% (ή €13,6 εκ.) και ανήλθαν στα €433,3 εκ. (από €419,7 εκ. τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2017). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €11,3 εκ. (ή 11,2%) και ανήλθαν στα €112,4 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν αυξήθηκαν κατά €4,0 εκ. και ανήλθαν στα €44,3 εκ.

Σημαντική αύξηση ύψους €46,4 εκ. σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που είσπραξε το Κράτος κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι οποίες ανήλθαν στα €53,9 εκ. (από €7,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2017).

Τέλος, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, που είναι η μόνη κατηγορία που σημείωσε μείωση, περιορίστηκαν στα €5,3 εκ. για τη συγκεκριμένη περίοδο.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση