Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/11/2019
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Αυγ 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο 2019 ανήλθαν σε €431,6 εκ. σε σύγκριση με €428,2 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.856,8 εκ. σε σύγκριση με €1.889,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 1,7%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Αύγουστο 2019 ανήλθε σε €779,31 σε σύγκριση με €800,65 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,7%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Αύγουστο 2019 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2018 σημείωσε αύξηση 1,3% (από €77,73 σε €78,72). Μείωση της τάξης του 3,9% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 10,3 μέρες τον Αύγουστο 2018 σε 9,9 μέρες τον Αύγουστο 2019.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 ανήλθε σε €678,69 σε σύγκριση με €694,85 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,3%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 σημείωσε μείωση 0,2% (από €75,53 σε €75,41).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση