Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/11/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 3o ΤΡΙΜΗΝΟ 2006
15/11/2006Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2006 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε £972,2 εκ. (21,2% αύξηση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005) και οι συνολικές δαπάνες σε £914,6 εκ. (7,9% αύξηση). Σημειώθηκε δηλαδή πλεόνασμα £57,6 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2006 σε σύγκριση με έλλειμμα £30,6 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2005.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2006 το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε £2529,4 εκ. και των δαπανών σε £2532,7 εκ. δηλαδή παρατηρήθηκε έλλειμμα £3,3 εκ. (δηλαδή σχεδόν 0% του ΑΕΠ).

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2006 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών £1090,9 εκ (14,5% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2005), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με £642,5 εκ (αύξηση 14,7%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο £644,5 εκ.(25% αύξηση), κοινωνικές εισφορές £461,5 εκ. (7,4% αύξηση ).

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2006 ήταν: απολαβές προσωπικού £881,2 εκ. (9% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2005), και οι κοινωνικές παροχές £687,3εκ. (6,3% αύξηση).


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση