Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/01/2019
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Οκτ 2018

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Οκτώβριο 2018 ανήλθαν σε €293,8 εκ. σε σύγκριση με €277,1 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.562,3 εκ. σε σύγκριση με €2.493,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 2,7%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Οκτώβριο 2018 ανήλθε σε €677,60 σε σύγκριση με €681,05 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 0,5%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Οκτώβριο 2018 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2017 σημείωσε αύξηση 4,0% (από €73,23 σε €76,13). Μείωση της τάξης του 4,3% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 9,3 μέρες τον Οκτώβριο 2017 σε 8,9 μέρες τον Οκτώβριο 2018.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 ανήλθε σε €697,54 σε σύγκριση με €731,63 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 4,7%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 σημείωσε επίσης μείωση 1,5% (από €77,01 σε €75,82).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση