Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/02/2011
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Τουρισμού, 2009

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει ετοιμάσει την ετήσια έκθεση “Στατιστικές Τουρισμού" για το 2009.

Η έκθεση παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών, την τουριστική κίνηση, τα έσοδα από τον τουρισμό, τη διακίνηση των μονίμων κατοίκων και τις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος Εκδόσεις Εκδόσεις κάτω από το Στατιστικό Υπόθεμα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Εντός των προσεχών ημερών, η έκθεση θα διατίθεται επίσης προς πώληση σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς €6,50 το αντίτυπο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση