Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/07/2012
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Ιουν 2012

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούνιο 2012 ανήλθαν στις 108.617 σε σύγκριση με 104.273 τον Ιούνιο 2011 σημειώνοντας αύξηση 4,2%. Τον Ιούνιο 2012 σημειώθηκε αύξηση 10,9% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 33.469 τον Ιούνιο 2011 σε 37.133 τον Ιούνιο του 2012).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση