Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/03/2015
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Φεβ 2015

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Φεβρουάριο 2015 ανήλθαν στις 73.319 σε σύγκριση με 70.209 το Φεβρουάριο 2014, σημειώνοντας αύξηση 4,4%. Το Φεβρουάριο 2015 σημειώθηκε αύξηση 20,3% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 23.465 το Φεβρουάριο του 2014 σε 28.220 το Φεβρουάριο του 2015).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση