Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/09/2012
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 2ο Τρίμηνο 2012

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012, εκτιμούνται στα €1.951 (άνδρες €2.147 και γυναίκες €1.728).

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2011, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 2,1% (άνδρες 2,1% και γυναίκες 2,5%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011, ήταν 3,1%. Η αύξηση αυτή, σε μεγάλο μέρος οφείλεται στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ανερχόταν σε 1,39% από τον Ιούλιο του 2011.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε οριακή αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,8% (άνδρες 1,0% και γυναίκες 0,7%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011 ήταν 1,0%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση