Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2019
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Αυγ 2019

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2019, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €612,4 εκ. σε σύγκριση με €648,6 εκ. τον Αύγουστο 2018. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Αύγουστο 2019 ήταν €412,7 εκ. σε σύγκριση με €394,3 εκ. τον Αύγουστο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Αύγουστο 2019 ήταν €199,7 εκ. σε σύγκριση με €254,3 εκ. τον Αύγουστο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Αύγουστο 2019 ήταν €194,3 εκ. σε σύγκριση με €268,1 εκ. τον Αύγουστο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Αύγουστο 2019 ήταν €65,8 εκ. σε σύγκριση με €73,9 εκ. τον Αύγουστο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Αύγουστο 2019 ήταν €128,4 εκ. σε σύγκριση με €194,2 εκ. τον Αύγουστο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Αύγουστο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €82,6 εκ. σε σύγκριση με €1,0 εκ. τον Αύγουστο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Αύγουστο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €48,2 εκ. σε σύγκριση με €21,0 εκ. τον Αύγουστο 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση