Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/08/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 2o ΤΡΙΜΗΝΟ 2006
08/08/2006


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2006 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε £802 εκ. (17,2% αύξηση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005) και οι συνολικές δαπάνες σε £847,3 εκ. (12,5% αύξηση). Σημειώθηκε δηλαδή δημοσιονομικό έλλειμμα £45,3 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2006 σε σύγκριση με έλλειμμα £77,8 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2005.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2006 το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε £1557,2 εκ. και των δαπανών σε £1618,1 εκ. δηλαδή παρατηρήθηκε έλλειμμα £60,9 εκ. (0,7% του ΑΕΠ), σε σύγκριση με πλεόνασμα £36 εκ (0,5% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2006 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών £713,4 εκ (13,2% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2005), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με £423,1 εκ (αύξηση 14,5%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο £348,7 εκ.(13% αύξηση), κοινωνικές εισφορές £297,5 εκ. (5% αύξηση ).
Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2006 ήταν: απολαβές προσωπικού £573,1 εκ. (7,1% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2005), και οι κοινωνικές παροχές £455,5εκ. (8% αύξηση).

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι τα επίσημα δημοσιονομικά δεδομένα της Κύπρου για τη Γενική Κυβέρνηση (όπως ορίζεται με βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια, και περιλαμβάνει τις τοπικές αρχές, το Τ.Κ.Α. και ορισμένους άλλους ημιδημόσιους οργανισμούς) τα οποία καταρτίζονται σε πλήρη εναρμόνιση με τη μεθοδολογία της Ε.Ε και χρησιμοποιούνται για σκοπούς αξιολόγησης στην Ε.Ε και σύγκλισης ως προς τα κριτήρια για ένταξη στην Ευρωζώνη.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση