Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/01/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΝΟΕ 2005
04/01/2006Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Νοέμβριο 2005 ανήλθαν σε £43,1 εκ. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου δε σημειώθηκε καμία μεταβολή.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2005 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £975,3 εκ. σε σύγκριση με £953,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2004 σημειώνοντας αύξηση 2,3%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση