Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/03/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2019

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Φεβρουάριο 2019 ανήλθε στις 102,7 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Φεβρουάριο του 2019 ο δείκτης έφθασε στις 99,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση