Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/03/2020
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Δεκ 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Δεκέμβριο 2019 ανήλθαν σε €54,6 εκ. σε σύγκριση με €56,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 3,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.683,0 εκ. σε σύγκριση με €2.710,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 1,0%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Δεκέμβριο 2019 ανήλθε σε €494,67 σε σύγκριση με €528,95 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 6,5%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Δεκέμβριο 2019 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2018 σημείωσε επίσης μείωση 1,2% (από €56,88 σε €56,21). Μείωση της τάξης του 5,4% σημειώθηκε και στη μέση διάρκεια παραμονής από 9,3 μέρες τον Δεκέμβριο 2018 σε 8,8 μέρες τον Δεκέμβριο 2019.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε €674,65 σε σύγκριση με €688,22 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,0%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (από €74,81 σε €74,96).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση