Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/01/2014
Αποτελέσματα Έρευνας: Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Ουσιών στην Κυπριακή Αγορά, 2012

Καταγραφή ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών ουσιών που διοχετεύτηκαν στην Κυπριακή αγορά από τους προμηθευτές κατά το έτος 2012.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση