Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/12/2009
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 3ο τρίμηνο 2009
31/12/2009Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009, εκτιμούνται στα €1810 (άνδρες €1990 και γυναίκες €1588).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2008, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 3,2% (άνδρες 2,8% και γυναίκες 3,9%). Οι αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008, ήταν 9,2%, γεγονός που καταδεικνύει μείωση στο ρυθμό αύξησης των απολαβών στην Κύπρο μέσα στο 2009 σε σύγκριση με το 2008. Η μείωση στο ρυθμό αύξησης οφείλεται και στην Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία οδήγησε σε μείωση των μισθών κατά -1,44% από τον Ιούλιο του 2009.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2009 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε οριακή αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,1% (άνδρες 0,1% και γυναίκες 0,3%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008 ήταν 1,8%.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση