Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/02/2012
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Δεκ 2011

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Δεκέμβριο 2011 ανήλθαν σε €41,6 εκ. σε σύγκριση με €40,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 1,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2011 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.749,3 εκ. σε σύγκριση με €1.549,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 σημειώνοντας αύξηση 12,9%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση