Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/12/2007
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2005/2006
19/12/2007Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για το σχολικό έτος 2005/06. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού, τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.

Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:

· Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.252 εκπαιδευτικά ιδρύματα,
172.573 μαθητές/σπουδαστές και 14.747 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 11,7 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

· Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών, ποσοστό 75,3% φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία και 24,7% σε ιδιωτικά.

· Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προδημοτική 26.557, Δημοτική 59.401, Μέση 65.660, Τριτοβάθμια 20.587 και Ειδική εκπαίδευση 368.

· Οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 20.969.
Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν: Κοινωνικές επιστήμες 10,4%, , Ανθρωπιστικές σπουδές 10,4%, Διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή 12,5%, Υγεία 10,6%, Μηχανική 10,2%, Παιδαγωγικά 7,3% και Πληροφορική 5,9%.

Οι κυριότερες χώρες σπουδών ήταν: Ελλάδα 64,2%, Ηνωμένο Βασίλειο 23,6%, Η.Π.Α. 3,6%, Ουγγαρία 1,2%, Ομοσπονδία της Ρωσσίας 0,7%, Βουλγαρία 2,5% και Γερμανία 0,8%.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται προς πώληση σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς £8.00/€13,67 το αντίτυπο.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση