Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/03/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΦΕΒ 2008
24/03/2008Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Φεβρουάριο 2008 ανήλθαν σε €40,6εκ. σε σύγκριση με €38,5εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 5,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2008 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €75,9 εκ σε σύγκριση με €72,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σημειώνοντας αύξηση 5,2%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση