Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/01/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Δεκ 2013

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Δεκέμβριο 2013 μειώθηκε κατά 0,34 μονάδες ή 0,29% και έφτασε στις 117,49 μονάδες σε σύγκριση με 117,83 το Νοέμβριο 2013. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, των αεροπορικών ναύλων, των πατατών και ορισμένων ειδών ένδυσης. Αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών.

Ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο 2013 μειώθηκε με ρυθμό -2,3% σε σύγκριση με -2,1% το Νοέμβριο 2013 και 1,1% το Δεκέμβριο 2012.

Ο ρυθμός πληθωρισμού για το έτος 2013 σημείωσε μείωση -0,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Επισημαίνεται ότι το 2013 είναι ο πρώτος χρόνος από το 1964 που παρατηρείται αρνητικός ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση