Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας01/06/2017
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Μάιος 2017

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2017, μειώθηκε κατά 0,31 μονάδες και έφτασε στις 99,70…(περισσότερα στο Δελτίο Τύπου)


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο)


Consumer_Price_Index-May 17-EL-010617.pdf

Consumer_Price_Index-May 17-EL-010617.doc

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση