Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/06/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 2002
22/06/2004

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την Ετήσια Έκθεση «Γεωργικές Στατιστικές» για το 2002.

Η Έκθεση που είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τη φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή, τις εκτάσεις που φυτεύτηκαν, τις τιμές των γεωργικών προϊόντων, τα έξοδα, την απασχόληση, τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, και άλλα στοιχεία για τις εξελίξεις στον ευρύτερο γεωργικό τομέα κατά το 2002.

Η Έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας προς £7,00 το αντίτυπο.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση