Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/12/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Νοε 2019


Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.041,2 εκ. (4,8% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €699,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 (-3,3% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2019 ανήλθαν στα €7.279,3 εκ. που αντιστοιχεί σε μείωση ύψους €644,1 εκ. (-8,1%) από την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€7.923,4 εκ. τον Ιανουάριο-Νοέμβριο 2018).

Οι κοινωνικές παροχές σημείωσαν αύξηση ύψους €553,6 εκ. (+23,5%) και ανήλθαν στα €2.908,9 εκ. τον Ιανουάριο-Νοέμβριο 2019 σε σύγκριση με €2.355,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €232,5 εκ. (+11,2%), και ανήλθαν στα €2.306,6 εκ. τον Ιανουάριο-Νοέβριο του 2019 σε σύγκριση με €2.074,1 εκ. τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2018.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €121,3 εκ. (+18,6%) και ανήλθε, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, στα €774,3 εκ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό είχε ανέλθει στα €653,0 εκ.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €65,2 εκ. (+16,3%) και ανήλθαν στα €464,9 εκ. από €399,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €49,1 εκ. (+11,4%) και ανήλθαν στα €480,5 εκ. από €431,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιορίστηκαν στα €238,7 εκ. (μείωση €812,3 εκ. ή -77,3%) τους πρώτους έντεκα μήνες του 2019 και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις περιορίστηκαν στα €65,6 εκ. (μείωση €846,2 εκ. ή -92,8%) κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι αντίστοιχες περσινές δαπάνες ήταν €1.051,0 εκ. και €911,8 εκ.

Οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά €7,3 εκ. (-15,5%) και ανήλθαν για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 στα €39,8 εκ. (από €47,1 εκ. το 2018).

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €1.096,2 εκ. (+15,2%) και ανήλθαν στα €8.320,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 (από €7.224,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι κοινωνικές εισφορές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €556,6 εκ. (+33,6%) τους πρώτους έντεκα μήνες του 2019 και ανήλθαν στα €2.213,1 εκ. (από €1.656,5 εκ. τους αντίστοιχους μήνες του 2018).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο επίσης αυξήθηκαν σημαντικά (κατά €112,9 εκ. ή +7,3%) και ανήλθαν στα €1.663,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 σε σύγκριση με €1.550,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν ανήλθαν στα €159,2 εκ. το 2019 από €95,5 εκ. το 2018 (αύξηση ύψους €63,7 εκ. ή +66,7%).

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψαν αύξηση €68,2 εκ. (+2,2%) και ανήλθαν στα €3.134,2 εκ. τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, σε σύγκριση με €3.066,0 εκ. τη συγκεκριμένη περίοδο του 2018. Τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία εσόδων, σημείωσαν αύξηση €95,3 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €2.035,2 εκ. τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με €1.939,9 εκ. την περσινή περίοδο.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €58,0 εκ. (+74,8%) και ανήλθαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 στα €135,5 εκ. από €77,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση της τάξης των €236,0 εκ. (+40,0%) και ανήλθαν στα €826,4 εκ. σε σύγκριση με €590,4 εκ. το 2018.

Μικρή αύξηση κατέγραψε και η κατηγορία των τρέχουσων μεταβιβάσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. (+0,4%) και ανήλθαν στα €188,5 εκ. το 2019 σε αντίθεση με €187,7 εκ. το 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση