Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/07/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΙΑΝ 2006 - ΜΑΪΟΣ 2007
05/07/2007Ο αριθμός αυγών για εκκόλαψη που τοποθετήθηκαν στην επώαση για τον μήνα Μάϊο ήταν της τάξης των 143.100 για τα αυγά αυγοπαραγωγής και 1.410.600 για τα αυγά κρεατοπαραγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις σημειώθηκε μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, τα αυγά για αυγοπαραγωγή αυξήθηκαν κατα 29,8%, ενώ τα αυγά για κρεατοπαραγωγή μειώθηκαν κατά 26%.

Οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή, τον μήνα Μάϊο αυξήθηκαν σε 63.000 από 21.460 τον προηγούμενο μήνα, όπως επίσης και οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για κρεατοπαραγωγή αυξήθηκαν στις 1.343.840 από 1.248.680 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με τον Μάϊο του 2006, οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή σημείωσαν αύξηση της τάξης του 4,3%, ενώ οι νεοσσοί για κρεατοπαραγωγή σημείωσαν μείωση 2,4%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση