Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/11/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 3ο Τριμηνο 2018

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,9% στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, 7,9% στην ενημέρωση και επικοινωνία, 2,8% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και 5,2% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 ο δείκτης των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης παρουσίασε άνοδο 6,2%, της ενημέρωσης και επικοινωνίας 0,2%, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 3,0% και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 6,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση