Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/03/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2006
09/03/2007Οι μηνιαίες διακυμάνσεις του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Φρέσκων Λαχανικών το 2006 είχαν παρόμοια πορεία με αυτή του 2005, με το μέσο όρο του 2006 να φτάνει τις 125 μονάδες σε σύγκριση με 116 μονάδες το 2005.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Τομάτων το τελευταίο τρίμηνο του 2006 σημείωσε αύξηση της τάξεως του 79% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου χρόνου.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Αγγουριών το 2006 έφτασε στις 138 μονάδες σε σύγκριση με 140 μονάδες το 2005, σημειώνοντας μια μικρή μείωση της τάξεως του 1,4%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση