Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/01/2014
Αποτελέσματα Έρευνας: Χρήση Φυτοπροστατευτικών Ουσιών στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, 2012

Καταγραφή ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στις εκτάσεις καλλιεργειών με οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια από τους γεωργούς/καλλιεργητές κατά το έτος 2012.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2012
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση