Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/03/2012
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Φεβ 2012

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Φεβρουάριο 2012 ανήλθαν στις 72.824 σε σύγκριση με 69.325 το Φεβρουάριο 2011 σημειώνοντας αύξηση 5,0%. Το Φεβρουάριο 2012 σημειώθηκε αύξηση 17,6% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 15.451 το Φεβρουάριο του 2011 σε 18.177 το Φεβρουάριο του 2012).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση