Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/08/2019
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 2o Τρίμηνο 2019

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2019, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €2.126,7εκ.και οι συνολικές δαπάνες σε €1.911,3εκ., με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα €215,4εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €106,0εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2019 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €924,6εκ. (2,4% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €634,1εκ. (αύξηση 3,4%), κοινωνικές εισφορές €621,5εκ. (35,1% αύξηση) και φόροι στο εισόδημα και πλούτο €308,3εκ. (11,5% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €163,8εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 16,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2019 ήταν: κοινωνικές παροχές €780,8εκ. (9,2% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €618,0εκ.(11,6% αύξηση).Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €214,5εκ. (21,6% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση