Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/01/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΝΟΕ 2007
08/01/2008Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Νοέμβριο 2007 ανήλθαν στις 67.999 σε σύγκριση με 57.626 το Νοέμβριο 2006 σημειώνοντας αύξηση 18,0%. Το Νοέμβριο 2007 σημειώθηκε αύξηση 9,8% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 24.337 το Νοέμβριο του 2006 σε 26.724 το Νοέμβριο του 2007) και 12,5% αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 11.486 το Νοέμβριο του 2006 σε 12.917 το Νοέμβριο του 2007).

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση