Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/09/2015
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων, 2013

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει ετοιμάσει την ετήσια έκθεση “Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων” για το 2013.

Η Έκθεση παρέχει στατιστικές πληροφορίες για τις ιατρικές υπηρεσίες κυρίως του δημόσιου τομέα καθώς και κάποιες πληροφορίες για τον ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων δίδονται στοιχεία για τους εσωτερικούς ασθενείς, τις εγχειρήσεις, το ιατρικό, το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, διάφορους δείκτες υγείας κλπ.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν το 2013 σε σύγκριση με το 2012 είναι:

· Κατά το 2013 78.670 ασθενείς εισάχθηκαν για νοσηλεία και απολύθηκαν από τα γενικά νοσοκομεία σημειώνοντας μείωση 2,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

· Η κατηγορία ασθενειών “Νεοπλάσματα” κατέχει το ψηλότερο ποσοστό 11,2% των εσωτερικών ασθενών στα γενικά νοσοκομεία.

· Στα γενικά νοσοκομεία έγιναν 33.848 εγχειρήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς σημειώνοντας αύξηση 7,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

· Οι εγχειρήσεις της γενικής χειρουργικής κατέχουν το 28,4% του συνόλου των εγχειρήσεων που έγιναν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

· Οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών μειώθηκαν κατά 3,2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, φθάνοντας τις 2.036.244, από τις οποίες 50,0% αντιπροσωπεύει επισκέψεις στα αγροτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

· Οι ειδικότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα όσον αφορά στις επισκέψεις εξωτερικών ασθενών είναι αυτές της Γενικής Ιατρικής, της Καρδιολογίας, της Ειδικής Παθολογίας, της Παιδιατρικής και της Γυναικολογίας-Μαιευτικής.

· Οι επισκέψεις στα τμήματα Πρώτων Βοηθειών των γενικών νοσοκομείων έφθασαν τις 338.664, σημειώνοντας μείωση 14,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

· Οι ολικές δαπάνες των υπηρεσιών υγείας το 2013 υπολογίστηκαν στα €1.221,9 εκ. από τα οποία €553,6 εκ. αφορούσαν δαπάνες του δημόσιου τομέα και €668,3 εκ. του ιδιωτικού τομέα. Οι δαπάνες για την υγεία σαν ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μειώθηκαν από 6,8% το 2011, σε 6,6 % το 2012 και αυξήθηκαν σε 6,7% το 2013.

Η Έκθεση διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται προς πώληση σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς €13,50 το αντίτυπο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΥΓΕΙΑΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση