Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/04/2003
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, 2001

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη Δημογραφική Έκθεση για το 2001. Η έκθεση παρουσιάζει μεταξύ άλλων την εξέλιξη του πληθυσμού και διαχρονικά στοιχεία για τη γεννητικότητα, θνησιμότητα, γάμους και διαζύγια.

2. Η Δημογραφική Έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς £7,00 το αντίτυπο.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση