Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Γεωργία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2004

16/07/2004ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2003

22/06/2004ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 2002


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση