Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Γεωργία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2007

28/12/2007ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 2005

05/12/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2007

05/12/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2007

05/12/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2007

05/12/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΑΥΓ 2007

05/12/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΙΑΝ 2006 – ΟΚΤ 2007

05/12/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΟΚΤ 2007 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ, ΙΑΝ 2006 – ΙΟΥΛ 2007

22/10/2007ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ, 2006

03/10/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΙΟΥΛ 2007 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ, ΙΑΝ 2006 – ΑΠΡ 2007

03/10/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΙΑΝ 2006 – ΙΟΥΛ 2007

03/10/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΙΟΥΝ 2007

27/08/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2007

27/08/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2007

27/08/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2007

16/08/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΜΑΪΟΣ 2007

16/08/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΙΑΝ 2006 - ΙΟΥΝ 2007

16/08/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΙΟΥΝ 2007 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ, ΙΑΝ 2006 - ΜΑΡ 2007

05/07/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΜΑΡ 2007

05/07/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΜΑΪΟΣ 2007 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ, ΙΑΝ 2006 - ΦΕΒ 2007

05/07/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΙΑΝ 2006 - ΜΑΪΟΣ 2007

06/06/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2007

06/06/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2007

06/06/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΙΑΝ - ΜΑΡ 2007

24/04/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΔΕΚ 2006

24/04/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ, ΙΑΝ 2006 - ΦΕΒ 2007

24/04/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΦΕΒ 2007 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2006

19/03/2007ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 2003-2004

09/03/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2006

09/03/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2006

09/03/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2006

27/02/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2006

27/02/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ, ΙΑΝ - ΔΕΚ 2006

27/02/2007ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΔΕΚ 2005 - ΝΟΕ 2006


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση