Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Γεωργία > Αρχείο Ανακοινώσεων

Έτος Ανακοίνωσης: 2014

30/12/2014Αποτελέσματα Έρευνας: Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, 2013

10/10/2014Νεότερα Στοιχεία: Μηνιαία Παραγωγή Αυγών για Εκκόλαψη και Χρήση των Νεοσσών Πουλερικών, Ιαν 2013–Ιουλ 2014

10/10/2014Νεότερα Στοιχεία: Μηνιαία Παραγωγή Κρέατος, Ιαν 2013–Ιουλ 2014

10/10/2014Νεότερα Στοιχεία: Μηνιαία Παραγωγή Αγελαδινού Γάλακτος, Ιαν 2013–Ιουλ 2014 και Μηνιαία Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων από Αγελαδινό Γάλα, Ιαν 2013–Ιουλ 2014

29/01/2014Νέα Έκδοση: Στατιστικές Σιτηρών, 2010

29/01/2014Αποτελέσματα Έρευνας: Χρήση Φυτοπροστατευτικών Ουσιών στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, 2012

29/01/2014Αποτελέσματα Έρευνας: Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Ουσιών στην Κυπριακή Αγορά, 2012


Αρχείο Ανακοινώσεων
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση