Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Γεωργία

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2009-201725/04/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, 1960-201725/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ, 201606/07/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ, 2011-201516/12/16 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ, 2010-201423/05/16 Άνοιγμα Αρχείου
ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 201624/01/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 2011-201722/02/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 2006 - ΑΥΓ 201906/11/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ, 2006 - ΑΥΓ 201923/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ, 2006 - ΑΥΓ 201908/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ07/10/19 Άνοιγμα Αρχείου 07/10/19 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ07/10/19 Άνοιγμα Αρχείου 07/10/19 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση