Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Γεωργία

Ετήσια               Τριμηνιαία           Μηνιαία          

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ, 1960-201824/09/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ , 201824/09/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2009-201804/06/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ, 201606/07/18 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 2011-201812/06/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 2006 - ΙΟΥΛ 202029/09/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ, 2006 - ΑΥΓ 202015/10/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ, 2006 - ΑΥΓ 202029/09/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ24/04/20 Άνοιγμα Αρχείου 22/09/20 Άνοιγμα Αρχείου
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ24/04/20 Άνοιγμα Αρχείου 22/09/20 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση