Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


  Γεωργία > Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων


Έτος Αναφοράς: 2010-2017
Ετήσια               Τριμηνιαία          Μηνιαία         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ, 2010-2017 (ΒΑΣΗ 2010)15/03/18 Άνοιγμα Αρχείου


Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων

Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση