Κυπριακή Δημοκρατία Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Αιτήσεις για Απογραφείς & ΕπιθεωρητέςΗ Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού 2021, η οποία αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων. Η Απογραφή, η οποία διεξάγεται σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων, θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021.

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά και στα ιδρύματα και για τον σκοπό αυτό η Στατιστική Υπηρεσία θα προβεί σε αγορά υπηρεσιών από περίπου 1.100 άτομα.

Αναμένεται ότι 1.000 άτομα θα απασχοληθούν ως απογραφείς και 100 ως επιθεωρητές. Τα καθήκοντα των απογραφέων αφορούν την καταγραφή όλων των κατοικιών, των ιδρυμάτων και των ενοίκων τους σε κάθε απογραφικό τμήμα το οποίο θα τους ανατεθεί. Τα καθήκοντα των επιθεωρητών αφορούν τον έλεγχο και την καθοδήγηση των απογραφέων. Οι επιθεωρητές θα επιλεγούν ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 2 Ιουλίου, 2021, συμπληρώνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες: Ανακοίνωση, Συμφωνία Αγοράς Υπηρεσιών.

Η επιλογή των ατόμων θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες σε προσωπικό κατά Δήμο/Κοινότητα.

Σας πληροφορούμε ότι οι αιτήσεις θα εξεταστούν και όσοι υποψήφιοι διαπιστωθεί προκαταρκτικά ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2021.Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε κατά την περίοδο της Απογραφής Πληθυσμού 2021, παρακαλώ συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία και πατήστε "Υποβολή".

Σημείωση: * Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίων


* Όνομα:* Επίθετο:* Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:


* e-mail:


Φύλο:

* Τηλέφωνο (κινητό):


Τηλέφωνο (σταθερό):

* Διεύθυνση Διαμονής


Οδός & Αριθμός Κατοικίας και Διαμ. (αν ισχύει):


Ταχυδρομικός Κώδικας:


Δήμος/Κοινότητα:


Επαρχία:

* Μορφωτικό Επιπεδο:

* Ξένες Γλώσσες:

* Άδεια Οδήγησης:

Έχω δικό μου αυτοκίνητο:

* Η ηλικία μου: ετών

* Έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα;

Αρχή Σελίδας

Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels

© 2003 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας