Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής International Blaise User Conference 2020 Ευρωπαικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) ESS Vision 2020 European Statistical Data Support Απογραφή Πληθυσμού 2011 Επίσημη Ιστοσελίδα για το COVID-19 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Cyprus Flight Pass Βραβεία Καινοτομίας Κύπρου 2011 Ειδοποίηση για online ενημέρωση RSS Feed
English
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Κυπριακή Δημοκρατία Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αναζήτηση:
Αναζήτηση
   
English


Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας  2020


Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου διενεργεί απογραφή για τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 - Απριλίου 2021.

Η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας διεξάγεται σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να εξεταστούν οι τάσεις στη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ώστε να παρασχεθούν στην ΕΕ οι απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και άλλων συναφών πολιτικών.

Για την επιτυχία της απογραφής, η Στατιστική Υπηρεσία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή όλων των αγροτών, ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ακρίβεια και η ποιότητα των στοιχείων που θα συλλεγούν.

Με την ευκαιρία της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει πληροφοριακό γράφημα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, καθώς και ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διεξαγωγή της απογραφής. Για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες κάνετε κλικ στις πιο κάτω εικόνες. Επίσης, αναλυτικά στοιχεία του γεωργικού τομέα είναι διαθέσιμα στα Κυριότερα Στοιχεία.Βρείτε πιο κάτω τις απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την Απογραφή.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ; ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ;

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ;

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ;

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ;

ΠΩΣ θΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΩ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ;

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ;
ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;

Η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας διενεργείται κάθε δέκα χρόνια και στοχεύει στη συλλογή αξιόπιστων και λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη διάρθρωση και τους τύπους των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα χαρακτηριστικά των κατόχων τους. Αυτή είναι η έβδομη Απογραφή μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Οι προηγούμενες απογραφές διεξήχθησαν τα έτη 1960, 1977, 1985, 1994, 2003 και 2010.

Οι πληροφορίες θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν επέλθει στον γεωργικό τομέα και τη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων πολιτικών για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές γενικότερα. Τα στοιχεία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από το κοινό ευρύτερα, τους ίδιους τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για σκοπούς καλύτερης κατανόησης των δεδομένων του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα της Κύπρου και των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και άλλων συναφών πολιτικών.
Back to the Top


ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ;

Η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας 2020 καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
· γενικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης και του κατόχου (στοιχεία αναγνώρισης της εκμετάλλευσης, νομική μορφή και τρόπος διαχείρισης της εκμετάλλευσης, χαρακτηριστικά του κατόχου ή/και του διαχειριστή όπως ηλικία, φύλο, νομική υπόσταση, γεωργική κατάρτιση, κύρια απασχόληση κλπ., μορφή κατοχής της γης, θέση της εκμετάλλευσης),
· γη (χρήση γης ανά καλλιέργεια, άρδευση ανά καλλιέργεια, βιολογική γεωργία),

· κτηνοτροφία (αριθμός ζώων ανά φυλή και ηλικία, βιολογική κτηνοτροφία),
· στέγαση ζώων και διαχείριση κοπριάς (διαθέσιμοι χώροι για στέγαση ζώων, τεχνικές εφαρμογής κοπριάς και αποθήκευση),
· εργατικό δυναμικό (χαρακτηριστικά των ατόμων που εργάζονται στην εκμετάλλευση, άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης),
· μέτρα στήριξης για αγροτική ανάπτυξη.

Ερωτηματολόγιο Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2020 Back to the Top


ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Tα στοιχεία θα συλλεγούν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 - Απριλίου 2021. Η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση έντυπων ερωτηματολογίων από τους απογραφείς της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα επισκεφθούν τους κατόχους όλων των εκμεταλλεύσεων. Για κάθε γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση θα συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο.

Οι πληροφορίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πρέπει να δοθούν προσωπικά από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης, εκτός εάν απουσιάζει προσωρινά ή είναι ασθενής, οπότε τις πληροφορίες θα μπορεί να τις δώσει άλλο μέλος του νοικοκυριού ή κάποιος εργαζόμενος στην εκμετάλλευση που γνωρίζει καλά τη δομή και τις εργασίες της και μπορεί να δώσει ακριβείς πληροφορίες. Στις εταιρείες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα, τις πληροφορίες θα τις δώσει ο διαχειριστής, δηλαδή το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία τους.
Back to the Top


ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ;

Στην απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας 2020 θα περιληφθεί κάθε εκμετάλλευση που έχει:
· δύο (2) τουλάχιστον δεκάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης ή,
· τουλάχιστον εκατό τετραγωνικά μέτρα (100 m²) θερμοκηπίου ή,
· τουλάχιστον ένα (1) δεκάριο αμπελώνες ή,
· τουλάχιστον εκατό τετραγωνικά μέτρα (100 m²) μανιτάρια ή,
· ιδιόκτητα ζώα και συγκεκριμένα μια (1) ή περισσότερες αγελάδες ή,
· συνολικά δύο (2) ή περισσότερα άλλα βοοειδή, κάθε είδους και ηλικίας ή,
· συνολικά πέντε (5) ή περισσότερα "μικρά" ζώα (πρόβατα, κατσίκες, χοίρους), κάθε ηλικίας και γένους ή,
· πενήντα (50) ή περισσότερα πουλερικά (κοτόπουλα, όρνιθες, γαλοπούλες, πάπιες, χήνες) ή,
· πέντε (5) ή περισσότερους στρουθοκάμηλους ή,
· είκοσι (20) ή περισσότερες κυψέλες μελισσών ή,
· δέκα (10) ή περισσότερες κονικλομητέρες.
Back to the Top


ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ;

Για ελαχιστοποίηση του χρόνου διάρκειας της συνέντευξης και διευκόλυνση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, συστήνεται όπως ο απογραφόμενος έχει στην κατοχή του:
· έγγραφα που αφορούν την εκμετάλλευση, όπως το μέγεθος της έκτασης των τεμαχίων, τις τεχνικές κοπριάς κλπ.,
· κωδικό αναγνώρισης (αριθμός αίτησης) που σχετίζεται με την εκμετάλλευση για την οποία ζητούνται επιδοτήσεις για τη γεωργία – κτηνοτροφία και την αγροτική ανάπτυξη,
· στοιχεία ταυτότητας των τεμαχίων όπως τον τίτλο ιδιοκτησίας (κοτσιάνι).
Back to the Top


ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ;

Η συμμετοχή στην απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας 2020 είναι υποχρεωτική με βάση τον
περί Στατιστικής Νόμο, αρ. 15(Ι) του 2000, που παρέχει τη νομοθετική βάση για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Νόμο, οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται να παράσχει δεδομένα ή παρέχει ψευδή, ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις συνέπειες του Νόμου. Back to the Top


ΠΩΣ θΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Οι πληροφορίες που θα δοθούν θα τηρηθούν ως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή αθροιστικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς.
Ο περί Στατιστικής Νόμος, αρ. 15(Ι) του 2000, αλλά και ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, περιέχουν πρόνοιες για το στατιστικό απόρρητο και την προστασία της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που λαμβάνονται, είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα. Όλα τα ατομικά στοιχεία θεωρούνται εμπιστευτικά και οι στατιστικές που παράγονται δημοσιοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που έδωσαν τα δεδομένα ή των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων δίνει το δικαίωμα στη Στατιστική Υπηρεσία να επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των απογραφόμενων αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Παράλληλα, παρέχει στους απογραφόμενους την απαραίτητη διασφάλιση για την τήρηση του απορρήτου κατά την επεξεργασία των στοιχείων. Back to the Top


ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΩ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ;

Οι απογραφείς που θα επισκέπτονται τους κατόχους των εκμεταλλεύσεων για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έχουν την υποχρέωση να φέρουν και επιδεικνύουν την ειδική ταυτότητα που τους έχει εκδώσει η Στατιστική Υπηρεσία για σκοπούς ταυτοποίησης.

Οι απογραφόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι να καλούν τη Στατιστική Υπηρεσία σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβήτησης.
Back to the Top


ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ;

Τα αποτελέσματα της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας 2020 θα δημοσιοποιηθούν σε συνοπτικούς και λεπτομερείς πίνακες, περιλαμβανομένων συγκριτικών πινάκων με τα αποτελέσματα προηγούμενων απογραφών, στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας
www.cystat.gov.cy, μαζί με τις απαραίτητες μεθοδολογικές πληροφορίες, μέχρι το τέλος του 2022. Back to the Top


ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ;

Για ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απογραφή γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 2020, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου στα τηλέφωνα:

Λευκωσία: 22602222, 22602204

Λεμεσός: 25270603, 25270602

Λάρνακα/Αμμόχωστος: 24205834, 24205835

Πάφος: 26804436, 26804443.
Back to the TopΑρχή Σελίδας

Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels

© 2003 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας