Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Συστήματα Ταξινομήσεων


Τίτλος Συντομογραφία Ενότητα Αρχεία Σχετικοί Σύνδεσμοι Σχετικοί Σύνδεσμοι
Στατιστικοί Κωδικοί Δήμων, Κοινοτήτων και Ενοριών της Κύπρου, 2015 GEOCODES Γεωγραφικά Excel File GEO_CODES-2015.xls (Μέγεθος Αρχείου: 279,97Kb)
Word File Επεξηγηματικό_Σημείωμα-Explanatory_Note.doc (Μέγεθος Αρχείου: 40,29Kb)
Acrobat Reader File Ιστορικό_Αλλαγών-Records_of_Changes-260116.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 134,78Kb)
Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων
Στατιστικοί Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 NACE Αναθ. 2 Οικονομικές Δραστηριότητες Excel File NACE_Rev2-EL.xls (Μέγεθος Αρχείου: 372,27Kb) Συστήματα Ταξινομήσεων στην Eurostat - Ιστότοπος RAMON
Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων, 2008 ISCO-08 Επαγγέλματα Excel File ISCO-2008-EL.xls (Μέγεθος Αρχείου: 147,89Kb) Διεθνές Γραφείο Εργασίας
Ταξινόμηση για το Βαθμό Αστικοποίησης στην Κύπρο DEGURBA Γεωγραφικά Excel File DEGREE_URBANISATION-2019-120819.xls (Μέγεθος Αρχείου: 131,06Kb) Βαθμός Αστικοποίησης στην Ε.Ε - Μεθοδολογία
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση