Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Κυριότεροι Δείκτες

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Πληθυσμός (στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος) 875,9 χιλ. 31.12.2018


Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 101,60 Νοε 19
Πληθωρισμός -0,5% Νοε 19/18

Εναρμονισμένος Δ.Τ.Κ. 101,27 Οκτ 19
-0,5% Οκτ 19/18

Δείκτης Τιμών Κατοικιών 107,78 Ιαν-Μαρ 19
4,3% Ιαν-Μαρ 19/18

Ποσοστό Απασχόλησης 20 - 64 χρονών (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) 75,7% Ιουλ-Σεπ 19


Ποσοστό Ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) 6,7% Ιουλ-Σεπ 19


Εγγεγραμμένοι Άνεργοι 24.495 Νοε 19


Α.Εγχ.Π. σε Τρέχουσες Τιμές Αγοράς (Έτος) €21.137,8εκ Ιαν-Δεκ 18
Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ σε Μετρήσεις Όγκου 4,1% Ιαν-Δεκ 18/17

Α.Εγχ.Π. σε Τρέχουσες Τιμές Αγοράς €5.699,3εκ Ιουλ-Σεπ 19
Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ σε Σταθερές Τιμές 3,4% Ιουλ-Σεπ 19/18

Αφίξεις Περιηγητών 436.509 Οκτ 19
0,7% Οκτ 19/18

Δαπάνες Περιηγητών €377,2εκ. Σεπ 19
-0,4% Σεπ 19/18

Εμπορικό Ισοζύγιο (προκαταρκτικά) -€4.210,5εκ Ιαν-Οκτ 19
-€3.434,2εκ Ιαν-Οκτ 18

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής 137,7 Σεπ 19
5,0% Σεπ 19/18

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου (προκαταρκτικά) 120,2 Σεπ 19
1,5% Ιαν-Σεπ 19/18

Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου (προκαταρκτικά) 123,8 Σεπ 19
2,6% Ιαν-Σεπ 19/18

Άδειες Οικοδομής (εμβαδόν σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα) 352,6 Σεπ 19
48,5% Ιαν-Σεπ 19/18


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση