Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Εργοδότηση Προσωπικού
Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες ενημέρωσης του ψηφιοποιημένου Οδικού Δικτύου και των ψηφιοποιημένων απογραφικών τμημάτων της Απογραφής Πληθυσμού 2021, στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος (Κλ. Α1)

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5188, ημερ. 05/4/2019, δημοσιεύεται ανακοίνωση για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν εντός του 2019 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες ενημέρωσης του ψηφιοποιημένου Οδικού Δικτύου και των ψηφιοποιημένων απογραφικών τμημάτων της Απογραφής Πληθυσμού 2021, στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος (Κλ. Α1).

Η σχετική ανακοίνωση και το ειδικό έντυπο αίτησης παρατίθενται πιο κάτω:

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Ειδικό Έντυπο Αίτησης

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου Στατιστικής Υπηρεσίας

Κατόπιν συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, της Στατιστικής Υπηρεσίας και της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, αποφασίστηκαν οι χειρισμοί που παρουσιάζονται στο πιο κάτω αρχείο:

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου Στατιστικής ΥπηρεσίαςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργοδότηση προσωπικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Στατιστική Υπηρεσία ως ακολούθως:

Τηλ: 22602130, 22602132, 22602133
Φαξ: 22661313
Ηλ. Ταχυδρομείο: enquiries@cystat.mof.gov.cy

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση