Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Εργοδότηση Προσωπικού
Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020 (Κλ. Α1)

Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), ανακοινώνει τους προκαταρκτικούς πίνακες υποψηφίων, με σειρά κατάταξης κατά επαρχία προτίμησης, για την απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020.


Προκαταρκτικός Κατάλογος


Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5229, ημερ. 27/9/2019, δημοσιεύεται ανακοίνωση για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν εντός του 2020 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020 (Κλ. Α1).

Η σχετική ανακοίνωση και το ειδικό έντυπο αίτησης παρατίθενται πιο κάτω:

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Ειδικό Έντυπο ΑίτησηςΠρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020 (Κλ. Α8)

Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), ανακοινώνει τον προκαταρκτικό πίνακα υποψηφίων, με σειρά κατάταξης, για την απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020.


Προκαταρκτικός Κατάλογος


Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5229, ημερ. 27/9/2019, δημοσιεύεται ανακοίνωση για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν εντός του 2020 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020 (Κλ. Α8).

Η σχετική ανακοίνωση και το ειδικό έντυπο αίτησης παρατίθενται πιο κάτω:

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Ειδικό Έντυπο Αίτησης

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου Στατιστικής Υπηρεσίας

Κατόπιν συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, της Στατιστικής Υπηρεσίας και της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, αποφασίστηκαν οι χειρισμοί που παρουσιάζονται στο πιο κάτω αρχείο:

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου Στατιστικής ΥπηρεσίαςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργοδότηση προσωπικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Στατιστική Υπηρεσία ως ακολούθως:

Τηλ: 22602130, 22602132, 22602133
Φαξ: 22661313
Ηλ. Ταχυδρομείο: enquiries@cystat.mof.gov.cy

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση